Oversettelsen er kun ment for informasjon, bare den engelske versjonen er autentisk.

Personvernregler: www.quangame.net

  • Vi samler ikke inn noen personlige data om deg
  • Vi bruker ikke "cookies"


Personvernregler: QuanGame (Mobilapp)


  • A device may not receive updates if the hardware is not or no longer compatible, or if there is not enough free disk space.
  • Some features may not work on all devices.
  • Internet connection is required to use the application, Internet access charges (ISP) may apply.


1. Følgende tekniske informasjon (ikke relatert til noen personlige data, ikke brukt til sporingsformål) er nødvendig for at appen fungerer, og lagres lokalt på enheten, på "Lokal lagring":

  • Brukerpreferanser (språk)
* Dataene kan slettes ved å slette applikasjons- og applikasjonsdataVi kan samle inn og dele informasjonen som er samlet inn på mobilen din med følgende partnere for følgende formål
Innbyggere i EU og Storbritannia kan motsette seg det (ved første start av søknaden og i innstillingene)

2. AdMob (AdMob Google Inc.)

Personvernregler: QuanGame (PRO Version)

  • Vi samler ikke inn noen personlige data om deg