Bản dịch chỉ được cung cấp để cung cấp thông tin, chỉ có phiên bản tiếng Anh là xác thực.

Chính sách bảo mật: www.quangame.net

  • Chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn
  • Chúng tôi không sử dụng "cookie"


Chính sách bảo mật: QuanGame (Ứng dụng di động)


  • A device may not receive updates if the hardware is not or no longer compatible, or if there is not enough free disk space.
  • Some features may not work on all devices.
  • Internet connection is required to use the application, Internet access charges (ISP) may apply.


1. Các thông tin kỹ thuật sau (không liên quan đến bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, không được sử dụng cho mục đích theo dõi) là cần thiết cho hoạt động của ứng dụng và được lưu trữ cục bộ trên thiết bị, trên "Bộ nhớ cục bộ":

  • Tùy chọn người dùng (language)
* Có thể xóa dữ liệu bằng cách xóa Ứng dụng và dữ liệu Ứng dụngChúng tôi có thể thu thập và chia sẻ thông tin thu thập được trên điện thoại di động của bạn với các đối tác sau đây cho các mục đích sau
Công dân của Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh có thể phản đối nó (khi bắt đầu ứng dụng lần đầu tiên và trong cài đặt)

2. AdMob (AdMob Google Inc.)

Chính sách bảo mật: QuanGame (PRO Version)

  • Chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn