Máy chủ lưu trữ trang web (www.quangame.net)
OVH SAS
2 Rue Kellermann
59100 Roubaix
France
+33 9 72 10 10 07Contact
contact AT hooliapps.com
+33 9 72 41 11 37Chủ trang web (www.quangame.net)
Alexandre Thil
PAPERBOY 6039
7 Rue Nationale
11130 SIGEAN
FRANCETrình chỉnh sửa trang web (www.quangame.net)
F6Key
2 Rue de Montescot
66100 Perpignan
France
RCS Perpignan 834938813
VAT FR01834938813
https://www.f6key.fr/Dấu hiệu phân biệt

Tên miền www.quangame.net thuộc về Alexandre Thil

Quan trọng

Các quyền tài sản hiện tại liên quan đến trang web www.quangame.net thuộc về Alexandre Thil.

Bất kỳ việc sử dụng, tái tạo, phân phối, tiếp thị, sửa đổi tất cả hoặc một phần của trang web mà không có sự cho phép của Alexandre Thil đều bị cấm và có thể dẫn đến các hành động pháp lý và truy tố như được quy định cụ thể bởi bộ luật sở hữu trí tuệ và / hoặc Bộ luật dân sự.