โฮสต์ไซต์ (www.quangame.net)
OVH SAS
2 Rue Kellermann
59100 Roubaix
France
+33 9 72 10 10 07Contact
contact AT hooliapps.com
+33 7 44 92 12 10เจ้าของเว็บไซต์ (www.quangame.net)
Alexandre Thil
12 Route de Lutzelbourg
57370 Phalsbourg
FRANCEสัญญาณที่โดดเด่น

ชื่อโดเมน www.quangame.net เป็นของ Alexandre Thil

สำคัญ

สิทธิ์ในทรัพย์สินปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์www.quangame.net เป็นของ Alexandre Thil

การใช้งานการทำซ้ำการแจกจ่ายการตลาดการดัดแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Alexandre Thil เป็นสิ่งต้องห้ามและอาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายและการฟ้องร้องตามที่ระบุไว้โดยเฉพาะในรหัสทรัพย์สินทางปัญญาและ / หรือประมวลกฎหมายแพ่ง