מארח האתר (www.quangame.net)
OVH SAS
2 Rue Kellermann
59100 Roubaix
France
+33 9 72 10 10 07בעל אתר (www.quangame.net)
Alexandre Thil
12 Route de Lutzelbourg
57370 Phalsbourg
France
contact AT hooliapps.com
+33 9 72 41 11 37עורך אתרים (www.quangame.net)
Alexandre Thil
12 Route de Lutzelbourg
57370 Phalsbourg
France
contact AT hooliapps.com
+33 9 72 41 11 37סימנים מובחנים

שם התחוםwww.quangame.net שייך ל-Alexandre Thil

חשוב

זכויות הקניין הנוכחיות המתייחסות לאתרwww.quangame.net שייכות ל-Alexandre Thil.

כל שימוש, רפרודוקציה, הפצה, שיווק, שינוי באתר כולו או בחלקו ללא אישור שלAlexandre Thil אסור ועשוי להוביל לתביעות משפטיות ולהעמדה לדין כפי שנקבע בפרט בקוד הקניין הרוחני ו / או הקוד האזרחי.